20,00

Vždy keď prejdete okolo, sa zamyslíte, že či tá sedačka naozaj nepotrebuje už vytepovať!

Zakúpením tohto kalendára, darujete 30% z jeho sumy na dobrú vec.

Kategórie: